Historie

Historie vv Kloosterburen

De eerste "wilde" wedstrijden werden gespeeld op een stuk groenland van boer Petrus Feddema. Dit stuk land was gelegen aan hoek Kloostersingel -oost langs looppad naar Oude-Til [brug]. Het was in die periode heel gewoon om eerst de koeienstront op te ruimen en doelpalen te maken van ruiterstokken. Bij een beste sliding belandde je zo in de sloot en was je gelijk "gewassen". Deze periode heeft ca. 1 a 2 jaar geduurd, daarna ging men verhuizen naar een stuk land naast het kerkhof en aan het looppad naar "Balkan" [ haven Molenrij ] Een stuk land met echte houten doelen en veel te hoog gras.

De voetbalvereniging is toen officieel opgericht op 16 april 1931 en speelde tot juli 1934 onder de naam KVC (red.)

Men voetbalde met een zware leren bal met riemen, de voetbalschoenen waren voorzien van leren noppen met spijkers aan de zool vastgemaakt. De scheidsrechter keurde iedere schoen. Wanneer de spijkers uitstaken moest de terreinknecht met een leest en hamer de spijkers terugslaan zodat de tegenstander geen letsel kon worden toegebracht.

Geduchte tegenstanders waren: Hoornster Boys, Kwiek [Uithuizen], Opwaarts [Leens], Eenrum, Zeester, Hoogkerk, Zuidhorn en H.K.S.V. [Hornhuister-Kruiswegster Sport Vereniging] dat waren de niet katholieken in gemeente Kloosterburen.

Men kleedde zich om bij café Wolters [nu Willibrord]. Bij een eenvoudige kraan en regenbak moest men zich wassen met koud water. H.K.S.V. heeft maar een paar jaar bestaan en daarna gingen de niet katholieken voetballen bij Zeester [Ulrum] en bij de Marne [Leens]. Het geloof speelde in die tijd een belangrijke rol, gelukkig is die tijd voorbij. Naar de uitwedstrijden ging men per fiets.

De oprichters van vv Kloosterburen waren: F.J Gerdez [opa van Joost ] A. Boon, P. Voost, A. Ernens, J.R. Stiekema [ vader van Boets ] H.A. Wiersum en meester J.W.Jagers. (Volgens een krantenartikel van 26 mei 1956, vanwege het 25 jarig bestaan)

Na de oorlog is men verhuisd naar Westerklooster wat nog steeds de domicilie is van de voetbalclub. De oude kleedkamers staan er nog, maar worden nu voor andere doeleinden gebruikt. De training vond plaats op het huidige parkeerterrein.

Het kerkbestuur o.l.v. pastoor C.A. Vernooij heeft een groot aandeel gehad bij de aanleg van het nieuwe sportveld. [de grond was in eigendom van de kerk]

De maandelijkse contributie bedroeg toen 0,60 cent en een nieuw lid betaalde 2 gulden aan intredegeld. Bij wegblijven van wedstrijden zonder kennisgeving werd men beboet met 1.50 gulden en bij niet betalen geroyeerd als lid. Indien een speler zonder toestemming het terrein verliet, werd hij beboet met 1 gulden en kon een schorsing tot gevolg hebben.

In de periode 1976-1978 zijn de huidige kleedkamers gebouwd. Ook zijn toen het trainingsveld en het achterste veld aangelegd. De vv Kloosterburen had in de 80-tiger jaren een houten kantine, deze is afgebroken en voor de gemeentelijke herindeling [1990] is de huidige kantine verrezen, welke in 2008 uitgebreid werd. In 2005 hebben de kleedkamers een grondige opknapbeurt gehad en zijn er twee nieuwe kleedkamers bijgebouwd.

Zoals u kunt lezen gaan we met tijd mee en zoals Rieks Wiersum tegen me zei "de tijd vliegt", het is net alsof het nog maar pas geleden is.

Opgetekend door Geert Timmer naar aanleiding van een gesprek met dhr. Rieks Wiersum [ 1922 ] over de historie van vv Kloosterburen. Het ging vooral om de periode 1930-1940. In de oorlog 1940-1945 werd er bijna niet gevoetbald.

Van de OKVC site

In 1924 trad O.V.C. toe tot de bond van voetbalverenigingen in Noord-West Groningen. Dit was de zogenaamde “wilde”bond, waar naast O.V.C. verenigingen uit Kloosterburen, Zuurdijk, Noordhorn en Wehe-den-Hoorn lid van waren. Door het verdwijnen van een aantal verenigingen werd deze bond in het najaar van 1925 opgeheven.

Uit Raptim

Maar de bal rolde, inmiddels was het terrein bij Herre van Dolf enigszins bespeelbaar gemaakt en de openingswedstrijd werd gespeeld tegen Kloosterburen, de club van Arnold Ernest!

De jonge voorzitter Ab Vroling stond op een boerenkar midden op het veld en hield de openingsrede en pater Schuurman deed de aftrap. Kloosterburen verloor de eerste wedstrijd met 7-2 en aanvoerder Graads Vroling riep zijn elftal even terzijde en deelde toen laconiek maar zéér beslist mede dat er in elk geval géén goals meer gemaakt mochten worden want anders ging de spanning er uit…….

Wie kent ze nog de A's van 1957-1958?
(ingezonden door L.J.Halsema)

Spelers staand van links naar rechts:
Bertus Stiekema, Bernhard Huizinga, Laus Leegte, Bob Bolt, Johnny Hegge, Nico Staal.
Zittend van li. naar re.: 
Laus Halsema, Koos Ernens, Henk Werkman, Bram Kluin, Nico Leegte, Henk Halsema, Corrie Muller.
Leiders Kroon, Wiersum, Arnold Ernens